Sunday, May 31, 2015

Något Jag Inte Skriva

I just decided to update this blog because as I was cleaning the files in my laptop earlier, I came across this poem.

Today is May 31, 2015.

Disclaimer. This is something that I did not write. I found this poem stuck in an old notebook years ago.

To be exact, I found this handwritten poem June 2, 2011.

"Sana"

sana ang gamot ay sa sakit ng damdamin mabibili din sa drugstore

sana kayang kontrolin ang puso tulad nang pagkontrol natin sa ating mata para dumilat at pumikit

sana makikita na lang natin ang lahat nang masaya at hindi pinapansin ang lahat nang sakit at lungkot

sana hindi ako sanay magmahal para hindi ko alam at maramdaman ang masaktan

sana naging manhid at bato ako
sa pag-ibig para hindi ko nakikita ang sarili ko sa salamin na umiiyak

sana…sana…wala na lang love…

PGA


This poem was originally written June 1, 2007.

I just love how the dates fall in their places. Coincidence? Maybe.

2 comments:

GutInterestedInTheModelInThatBlog said...

Hey there man. You really seem like an interesting guy. Do you still check your gmail for messages? Or is there some other way to get in touch with you? ;)

Gaspard said...

Hey there GutInterestedInTheModelInThatBlog! How's it going? Yeah I check my messages sometimes...